Preventiedienst brandweer

Naast de diverse interventies doet de brandweer ook aan brandpreventie. Dit houdt verschillende aspecten in.

Wat kan je verwachten van de preventiedienst?

 • Sensibiliseren: we willen de bevolking informeren inzake brandpreventie en bewust maken over de risico’s op brand en/of ontploffing.
 • Advies: we verlenen advies in het kader van de wettelijke voorschriften bij bouwvergunningsaanvragen en evenementen.
 • Controle: we houden toezicht op de uitvoering van de voorschriften en de brandveiligheidsaspecten.

Sensibiliseren

Dit aspect wordt door grotendeels via campagnes onder de media gebracht, ofwel specifiek via een brandpreventie-adviseur (BPA).
De opdrachten van een BPA zijn meervoudig en bestaan uit:

 • het sensibiliseren van het publiek over de risico’s op brand en over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de woning te beveiligen; 
 • het verstrekken van informatie over het brandpreventie-, detectie- en blusmateriaal;
 • het verstrekken van objectief en gratis advies aan mensen die hun woning willen bouwen of renoveren;
 • het analyseren van de privéwoningen en het voorstellen van een beveiligingsplan;
 • het evalueren, op vraag van de burger, van de specifieke maatregelen die deze genomen heeft.

Ze kunnen hun opdrachten uitvoeren in privéwoningen, maar ook via bijvoorbeeld informatiestands op diverse evenementen en door het geven van toelichting aan verenigingen.

Gratis brandpreventieadvies voor privéwoningen

Lees meer over brandpreventieadvies voor privewoningen

Advies verlenen

De brandpreventie heeft tot doel:

 • Het ontstaan, ontwikkelen en de voortplanting van brand voorkomen
 • De veiligheid van de aanwezigen waarborgen
 • Het veilig en efficiënt ingrijpen van de brandweer garanderen

De maatregelen om dit doel te bereiken zijn vastgelegd in diverse reglementeringen en op verschillende niveaus (federale, Vlaamse en gemeentelijke overheid). Het is de taak van de preventiedienst om deze reglementen te laten toepassen en naleven.

Deze schriftelijke adviesverleningen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon – technicus brandvoorkoming - van de brandweerdienst.

Controles uitvoeren

Naast de schriftelijke adviesverleningen, zullen we ook plaatsbezoeken uitvoeren ter controle van de uitgebrachte adviezen.

Eveneens wordt een plaatsbezoek uitgevoerd bij aanvragen met betrekking tot een erkenning, uitbating of in een specifieke opdracht van de Burgemeester.

Retributiereglement

Niet alle brandpreventieopdrachten zijn gratis. Het retributiereglement voor de brandpreventie bepaalt een retributie voor de verschillende opdrachten.

Aanvraag

Bij bouwaanvragen wordt door de gemeentelijke dienst Stedenbouw standaard een aanvraag tot advies ingediend. Dit advies wordt gekoppeld bij het verlenen van de bouwvergunning.

Voor aanvragen tot erkenning of verlengingen moet de aanvrager een aanvraag richten naar de Burgemeester van de betrokken gemeente met de vraag tot advies van de brandweer.

Naast deze wettelijke bepalingen kan echter de bouwheer, architect, bedrijfsleider,… beroep doen op de preventiedienst in verband met vragen over brandvoorkoming.

Bij een bouwaanvraag dient de architect een inlichtingfiche in te vullen met betrekking tot het gebouw.
Deze kan je hier downloaden.

Info

Diensthoofd preventie: Lt Johan Tuypens

Telefoon: 09 364 64 00

Mail:

Quicklinks

Laatste interventie

Schouwbrand
16/02/2018 18:37
Velzeke-Ruddershove

Lees meer...

Facebook

 

 

Twitter

 

  Post Zottegem  Post St-Lievens-Houtem  Openingsuren:   Ma: 8:00-12:00 12:30-15:00 Email lokaal:   Info
  Meengracht 2 Keiberg 24a   Di: 8:00-12:00 12:30-15:30   Webmaster
  9620 Zottegem 9520 Sint-Lievens-Houtem   Wo: 8:00-12:00 12:30-16:30    
  Tel: 09/364.64.00     Do: 8:00-12:00 12:30-15:30  Email zonaal: Info 
  Fax: 09/364.64.09     Vr: 8:00-12:00 12:30-16:00   Communicatie 
              Zonecommandant