Brandpreventieadviseur (BPA)

Gratis brandpreventieadvies voor privéwoningen

Naast oa. het blussen van branden heeft ons brandweerkorps ook de opdracht om aan brandpreventie te doen. Particulieren kunnen gratis advies krijgen voor hun woning.

Jaarlijks vallen ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden in België en de brandwondenslachtoffers die het overleven, dragen meestal de gevolgen mee voor de rest van hun leven. En dan hebben we het nog niet over de enorme materiële schade die 10.000 branden jaarlijks aanrichten...
Naast het blussen van deze branden heeft ons brandweerpersoneel dan ook de opdracht om aan brandpreventie te doen. Preventie zorgt er immers voor dat branden niet of minder snel ontstaan of dat de gevolgen beperkt blijven.

Brandpreventieadviseur

Naar het voorbeeld van een project in Liverpool, dat ervoor zorgde dat het aantal woningbranden drastisch verminderde, besliste de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) om in iedere hulpverleningszone over te gaan tot het opleiden van brandpreventieadviseurs. Door de ervaring op het terrein in reële situaties en door het volgen van een gerichte opleiding in het lokaliseren van mogelijke brandrisico’s is de brandweerman best geplaatst om deze taak op zich te nemen. Het doel van het project is dat de brandpreventieadviseur praktische tips geeft over eenvoudige ingrepen die de woning van de burger een pak brandveiliger kunnen maken.
De TAKEN van een brandpreventieadviseur situeren zich binnen vijf pijlers:

 • sensibiliseren van het publiek via informatiestands tijdens diverse evenementen of via lokale preventieprojecten of -campagnes;
 • informeren van het publiek (brandrisico’s in woningen, informatie over brandpreventie, ...);
 • objectief en kosteloos op maat adviseren van burgers inzake de brandbeveiliging van een woning;
 • evalueren van uitgevoerde maatregelen op verzoek van de burger die specifieke maatregelen heeft genomen;
 • sensibiliseren van de verschillende doelgroepen door het geven van uiteenzettingen / conferenties over brandpreventie in woningen.

Sommige preventieve maatregelen zijn eenvoudig, bijvoorbeeld een rookmelder plaatsen, vermijden dat elektrische apparaten ingeschakeld blijven, de filter van de droogkast geregeld vervangen, enz…
Ook de hulpverleningszone „Vlaamse Ardennen”, waartoe ons brandweerkorps vanaf 1 januari 2015 zal behoren, liet een aantal van de manschappen opleiden tot brandpreventieadviseur.

Brandveiligheid begint dus bij goede gewoontes. De brandpreventieadviseur helpt u graag en GRATIS op weg. Voor je investeringen kan u bovendien rekenen op een belastingsvoordeel tot € 710.
Meer informatie over uw belastingsvoordeel vind u op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Gerichte aanpak

Na een brand op ons grondgebied heeft brandweer Zottegem zich voorgenomen telkens een kennismakingsbrief met de adviseur na te laten in de buurt waar de brand plaats vond. Nadien, meestal het weekend erop, komt de brandpreventieadviseur persoonlijk aanbellen, (met brandweervoertuig en in brandweerkledij), om na te gaan of u een gratis bezoek van de adviseur wil. De brandpreventieadviseur komt enkel in de vertrekken die u aangeeft en geeft daaromtrent een advies. Bent u die dag niet thuis, dan kan u nog steeds een bezoek aanvragen op een later tijdstip. Wenst u dit niet, geen probleem. Bezoek dan toch eens de website www.ismijnwoningbrandveilig.be. Hier kan u ook een pak preventieve maatregelen vinden om uw woning brandveilige te maken. Aan de hand van een vragenlijst kan je testen in welke mate je woning brandveilig is. Het brandpreventieplan wil alle burgers bewust maken van brandveilig wonen zodat ze zelf de nodige maatregelen treffen.

Ook voor verenigingen of belangengroepen staat de brandweeradviseur klaar met tips rond brandveiligheid voor private woningen. Wenst u een voordracht bij uw vereniging, neem dan contact op met brandweerpost Zottegem

Brandweer Zottegem
Meengracht 2
9620 Zottegem
Tel. 09 364 64 00 (tijdens de kantooruren)
bpa@brandweerzottegem.be

Rookmelders

Heeft u kwalitatieve rookmelders gekocht? Dat is een goed begin, maar alleen als rookmelders correct opgehangen zijn kan u er op rekenen bij brand. Het installeren zelf is kinderspel, maar toch blijkt uit een bevraging dat heel wat mensen het toestel verkeerd plaatsen. In de keuken bijvoorbeeld, waar stoom vals alarm kan veroorzaken. Of het toestel wordt te dicht bij de muur of in de buurt van een open raam of ventilatiegat opgehangen, en hierdoor bestaat de kans dat de rook minder snel opgepikt wordt. Veel rookmelders liggen bovendien gewoon in de kast, wat natuurlijk nutteloos is.

Plaats een of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis. Het wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en woonkamer. Zorg dat je er steeds bij kan voor onderhoud en testen van het toestel. Bevestig een rookmelder steeds tegen het plafond op een 30 cm van de muren, want rook stijgt. Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant. Zorg dat u de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is en druk op de testknop. Controleer of u het alarmsignaal in alle vertrekken van uw woning hoort, ook met gesloten deuren.

Een goed geïnstalleerde rookmelder verdubbelt uw kans om een woningbrand te overleven! Test ook uw rookmelder elke eerste donderdag van de maand. Zo bent u zeker dat hij het ook doet als het nodig is.

Brandweertaken

De opdrachten van de brandweer reiken veel verder dan brandbestrijding en preventie alleen. Hierbij de opsomming van onze taken:

 • brandinterventies: brandbestrijding en bestrijden van ontploffingsgevolgen;
 • technische hulpverleningswerken: onder andere opsporen en bevrijden van personen en dieren in gevaarlijke situaties, duiken, vrijmaken van de openbare weg na ongeval of storm, vernietiging van wespennesten die een gevaar vormen voor de bewoners;
 • dringende medische hulpverlening;
 • brandpreventie; ▪ chemische, nucleaire en biologische vervuiling (ook koolwaterstoffen);
 • overstromingen: preventieve bescherming, pompwerkzaamheden, bijstand en/of aanwending van de afdichting;
 • telecommunicatie: installatie van de operationele commandopost op het terrein;
 • internationale opdrachten op aanvraag van de minister van Binnenlandse Zaken;
 • preventieve opdrachten: aanwezigheid tijdens lokale manifestaties op aanvraag van de autoriteiten of van de organisatoren;
 • logistiek: technische bijstand aan de politie en de gerechtelijke overheden (gericht).

Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren:
Brandweer Zottegem
Meengracht 2
9620 Zottegem
Tel. 09 364 64 00 (tijdens de kantooruren)


Volg ons op Facebook en Twitter!

 

 

Quicklinks

Laatste interventie

Schouwbrand
16/02/2018 18:37
Velzeke-Ruddershove

Lees meer...

Facebook

 

 

Twitter

 

  Post Zottegem  Post St-Lievens-Houtem  Openingsuren:   Ma: 8:00-12:00 12:30-15:00 Email lokaal:   Info
  Meengracht 2 Keiberg 24a   Di: 8:00-12:00 12:30-15:30   Webmaster
  9620 Zottegem 9520 Sint-Lievens-Houtem   Wo: 8:00-12:00 12:30-16:30    
  Tel: 09/364.64.00     Do: 8:00-12:00 12:30-15:30  Email zonaal: Info 
  Fax: 09/364.64.09     Vr: 8:00-12:00 12:30-16:00   Communicatie 
              Zonecommandant