Voorstelling

Het korps van Brandweer Zottegem behoort tot de categorie van Z-korpsen en bestaat hoofdzakelijk uit brandweerman-vrijwilligers en een beperkt aantal beroepskrachten. Als 2de grootste korps binnen de zone Vlaamse Ardennen beschikt het korps over zeer gemotiveerde brandweermannen welke naast het interventie-gebeuren ook hun steentje bijdragen in alle facetten van de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, interventie en nazorg.

Het vereist heel wat engagementen van onze manschappen om na hun werkuren ten dienst te staan van de bevolking.

Om alle opdrachten in functie van de veiligheidsketen te kunnen uitvoeren is een werkgroepwerking nodig binnen ons korps.

Opdrachten van de Brandweer

De opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar ze omvatten een grote waaier aan noodinterventies.

 • Interventies bij brand en ontploffing
  De hoofdopdracht van de brandweer is het bestrijden van brand en de gevolgen van ontploffingen.

 • Technische hulpverleningswerkzaamheden
  Bij ongevallen speurt de brandweer naar slachtoffers, mensen en dieren, en bevrijdt ze. Binnen de zone beschikt zij eveneens over duikers, een gaspakkenteam en een RED-team (voor reddingen uit de hoogte/diepte). Ze maakt de openbare weg vrij na een ongeval en ze wordt ook opgeroepen om wespennesten te vernietigen.

 • Preventie
  Preventie inzake brand en ontploffing maakt ook deel uit van de opdrachten van de brandweer.
  Er worden regelmatig opendeurdagen georganiseerd waarbij het publiek onder meer leert hoe gevaarlijk het is om een frituurketel te doven met water.

 • Overstromingen
  Bij overstromingen pompt de brandweer het water weg. De brandweer is ook verantwoordelijk voor de preventieve bescherming, voor het opzetten van dammen en de hulpverlening aan de bevolking.

 • Voorzien van een commandopost bij grootschalige interventies
  De brandweer installeert bij een interventie een commandopost op het terrein zodat van hieruit de operatie kan geleid worden.

 • Preventieve opdrachten
  Op vraag van organisatoren of overheden kan de brandweer aanwezig zijn bij plaatselijke manifestaties die een gevoelig veiligheidsrisico inhouden.

 • Ondersteuning aan andere disciplines
  De brandweer biedt regelmatig logistieke steun aan bijv. de gerechtelijke autoriteiten en aan de politie. Ook kan zij bestand bieden aan de medische discipline bij horizontale evacuatie van een slachtoffer.

Bepaalde opdrachten uitgevoerd door de Brandweer zijn betalend.

Informeer u dus goed op voorhand indien u de brandweer wenst in te schakelen voor het uitvoeren van niet-dringende interventies.

Hiervoor kan u tijdens de kantooruren steeds contact opnemen op het administratief nummer: 09/364.64.00

Doelstellingen

Voor de komende jaren heeft Brandweer Zottegem volgende ambitie en engagement ten opzichte van het Bestuur vooropgesteld:

“Zorgen voor een voldoende veiligheid voor de burgers , bedrijven en instellingen waarbij de kwaliteit van dienstverlening moet voldoen aan hun verwachtingen”

We zullen dit realiseren door:

 • De schade ten gevolge van brand en ongeval tot een minimum te beperken.
  Het personeel dient betrokken en optimaal inzetbaar te worden gehouden (oa. door opleiding) en te beschikken over voldoende adequaat materieel om de interventies uit te voeren. Volledige aandacht dient hierbij besteed te worden aan de veiligheid van de burger en onze hulpverleners. Het voorafgaandelijk opmaken van interventieplannen voor bedrijven en instellingen moet ons toelaten om beter te kunnen inschatten wat de aanwezige risico’s zijn, zodat deze op een veilige wijze kunnen worden weggenomen tijdens een interventie.

 • Als brandweerkorps actief deel te nemen aan de realisatie van de brandweerhervormingen zodat dit uiteindelijk kan leiden tot een efficiëntere werking van onze lokale brandweerdienst.
  Het is bijvoorbeeld onze ambitie om binnen onze zone te functioneren als een opleidingscentrum voor de zone Vlaamse Ardennen gezien onze nieuwe kazerne beschikt over alle accommodaties hiervoor. Ook dient een efficiëntere werking van onze brandweerdienst bij te dragen tot de optimalisatie van de kostprijs van de Brandweer.

 • De zelfredzaamheid van de burger te verhogen door sensibilisatie en preventieve aanpak.
  Op deze wijze weet de burger wat kan en mag verwacht worden van een brandweerdienst. Ook onze aanwezigheid op sociale media willen wij gebruiken om in dialoog te kunnen treden met onze burgers. Een thuisbezoekje brengen of aanwezigheid op informatiesessies om tips te geven omtrent de brandveiligheid in uw woning, zal eveneens tot de mogelijkheden behoren.

 • De samenwerking met andere disciplines zoals Politie en Medische diensten stimuleren.
  Door regelmatig te oefenen met andere hulpdiensten kunnen wij beter op elkaar inspelen tijdens interventies en aldus de kwaliteit van onze tussenkomst verhogen. Ook een debriefing tussen de hulpdiensten na een grootschalige interventie vertaalt zich een continue verbetering van onze samenwerking.

Quicklinks

Laatste interventie

Schouwbrand
16/02/2018 18:37
Velzeke-Ruddershove

Lees meer...

Facebook

 

 

Twitter

 

  Post Zottegem  Post St-Lievens-Houtem  Openingsuren:   Ma: 8:00-12:00 12:30-15:00 Email lokaal:   Info
  Meengracht 2 Keiberg 24a   Di: 8:00-12:00 12:30-15:30   Webmaster
  9620 Zottegem 9520 Sint-Lievens-Houtem   Wo: 8:00-12:00 12:30-16:30    
  Tel: 09/364.64.00     Do: 8:00-12:00 12:30-15:30  Email zonaal: Info 
  Fax: 09/364.64.09     Vr: 8:00-12:00 12:30-16:00   Communicatie 
              Zonecommandant