Historiek

In de jaren 1860 groeide in de gemeente Sottegem de behoefte naar een eigen brandweerkorps. Onder impuls van de brandweermannen van het eerste uur, Desiré Cantaert, Gustave Martien, Gustaaf Velge en Emiel Haegeman, werd een grondreglement opgemaakt. Met de goedkeuring van dit grondreglement op 28 juli 1868 en de goedkeuring in de gemeenteraad op 27 augustus 1868 was de oprichting van "De Maatschappij van Vrijwillige Brandblusschers" een feit. Het korps telde 54 manschappen en stond onder leiding van Desiré Cantaert. Hij loodste het korps voortreffelijk door de eerste moeilijke levensjaren en had al vlug het respect afgedwongen van andere landelijke korpsen.

Na de dood van Desiré Cantaert op 16 augustus 1900 volgde luitenant Gustave Velge hem op tot zijn op-rust-stelling op 24 augustus 1913, waarna kapitein Paul Galle het bevel over het korps toegewezen kreeg. In 1928 nam Henri Vincent het roer over. Hij kreeg de leiding van het nog 38-man tellende korps. In 1935 echter ontstond er een twist tussen commandant Vincent en het gemeentebestuur van Zottegem waardoor commandant Vincent zich met een aantal getrouwen afscheurde en een eigen maatschappij begon. Het gemeentebestuur reageerde hierop met de oprichting van het "Vrijwillig Gemeentelijk Pompierskorps" op 3 december 1935 en zette zo "De Maatschappij van Vrijwillige Brandblusschers" buitenspel. Joseph Haegeman, Karel De Pessemier en Gustaaf Rollewagen waren de drie kandidaat-officieren die de gemeente naar voren schoof. Uiteindelijk werd Joseph Haegeman op 12 juni 1937 de eerste bevelvoerder van het nieuwe korps, terwijl zijn 2 collega's de graad van luitenant toegewezen kregen.

Toen het op 3 september 1944 aan de Luchtbal tot een confrontatie kwam tussen de Duitsers en de Engelsen, vatten vele huizen vuur en dreigde er een grote ramp. Samen met de nijverheidsbrandweer van "de Sanitary Underwaer Company" en vele vrijwilligers vocht de Zottegemse Brandweer tegen het vuur. Ontploffende munitie, ontvlammende brandstof en talrijke andere brandbare materialen zorgden voor het nodige gevaar. Als dienstdoend onderluitenant had Jozef Van De Putte een belangrijk aandeel in de goede afloop.

Een jaar na de bevrijding bereikte commandant Joseph Haegeman de pensioengerechtigde leeftijd. De gemeenteraad keurde op 3 november 1945 de benoeming van Willy Cantaert als bevelhebber goed, maar deze beschikte niet over het nodige officiersdiploma. De gemeenteraad spoorde hem aan de cursus zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Op 12 september 1952 diende Willy Cantaert zelf zijn ontslag in. Tijdens zijn korte regeerperiode had commandant Cantaert wel gezorgd voor nieuw materiaal en had hij ook reeds plannen laten opmaken voor een nieuwe brandweerkazerne. De huidige kazerne lag naast de gemeenteschool in de Kasteelstraat 10 en had slechts uit 1 uitgangspoort. De manschappen moesten eerst de brandweerauto buiten zetten om zich daarna te kunnen kleden.

Luitenant-bevelhebber Jozef Van De Putte volgde zijn vriend commandant Cantaert op. Onder zijn leiding werd verder werk gemaakt van het nieuwe brandweerarsenaal en op 15 september 1963 werd eindelijk de eerste steen gelegd. Het zou nog tot 19 maart 1967 duren vooraleer de brandweer het gebouw officiëel in dienst zou nemen. Ook slaagde hij erin van de staat een autopomp in bruikleen te krijgen, en later - overtuigd van het nut ervan - de gemeente te overtuigen eenzelfde voertuig aan te schaffen. Het St.-Barbara-feest van 1969 was het laatste dat hij als bevelhebber mocht voorzitten. De fakkel werd doorgegeven aan luitenant-chef Albert Bogaert. Doordat deze kort daarop naar Canada emigreerde kwam het bevel bij luitenant Georges Martien. Geplaagd door gezondheidsproblemen droeg hij op 6 juli 1970 het waarnemingsschap over aan sergeant Antoine Cornil. Op 28 oktober 1970 legde deze officiëel de eed af als nieuwe bevelhebber voor het Zottegems korps. Onder zijn bewind werd het materiaal grondig gemoderniseerd en een aantal wanpraktijken in de kiem gesmoord. Tevens ijverde hij, na een paar ernstige branden op het grondgebied van Sint-lievens-Houtem, voor een vooruitgeschoven post. In 1984 startte de opleiding van 10 kandidaat-brandweermannen voor de voorpost, die pas in 1986 officiëel van start kon gaan. Ook probeerde hij de 900-dienst door de brandweer te laten uitvoeren, maar stuitte hierbij op negatief advies van de gemeente.

Op 1 september 1985 volgde luitenant Gilbert Kennof kap.-bevelhebber Antoine Cornil op als dienstdoend bevelhebber. Geplaagd door zijn gezondheid moest luitenant Gilbert Kennof in 1988 het waarnemingsschap aan onderluitenant Daisy Van Den Berge overlaten. Pas in 1992 kreeg het Zottegems korps officiëel een nieuwe bevelvoerder met de benoeming van onderluitenant Paul Roelandt tot bevelhebber. Onder zijn bewind wordt de brandweer verder gemoderniseerd en opgeleid, zodat zij bekwaam is om haar taken naar behoren uit te voeren. De realisatie van een brandweerkazerne welke voldoet aan de hedendaagse behoefte van de Brandweer, is één van de voornaamste realisaties onder zijn bewind.

De hedendaagse werkdruk van de brandweerhervormingen maakte dat Kapt.Bev. Roelandt op 1 januari 2014 de fakkel als bevelhebber van het korps doorgaf aan zijn beroepskapitein Peter De Vijlder. Hij zal het 2de grootste korps binnen de zone Vlaamse Ardennen loodsen doorheen een periode van heel wat brandweerhervormingen.

Quicklinks

Laatste interventie

Bijstand ziekenwagen mankracht
21/11/2017 19:08
Letterhoutem

Lees meer...

Facebook

 

 

Twitter

 

  Post Zottegem  Post St-Lievens-Houtem  Openingsuren:   Ma: 8:00-12:00 12:30-15:00 Email lokaal:   Info
  Meengracht 2 Keiberg 24a   Di: 8:00-12:00 12:30-15:30   Webmaster
  9620 Zottegem 9520 Sint-Lievens-Houtem   Wo: 8:00-12:00 12:30-16:30    
  Tel: 09/364.64.00     Do: 8:00-12:00 12:30-15:30  Email zonaal: Info 
  Fax: 09/364.64.09     Vr: 8:00-12:00 12:30-16:00   Communicatie 
              Zonecommandant