Gezocht: 30 vrijwillig brandweerman vrijwilliger (m/v)

Wervingscampagne verlengd tot 31 mei 2017!!

EXTRA INFOMOMENTEN IN VOLGENDE POSTEN:

POST RONSE
Dinsdag 28 maart 2017 om 19.30 uur
Veemarkt 28, Ronse

POST ZOTTEGEM
Woensdag 29 maart 2017 om 19.30 uur
Meengracht 2, Zottegem

Om onze burgers nog sneller te kunnen helpen is "Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen" op zoek naar


30 brandweermannen vrijwilligers (m/v/x) voor volgende posten:
Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

Je bent sociaal, hulpverlenend, sportief en je houdt van uitdagingen?
Je presteert onder druk en in moeilijke omstandigheden?
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen biedt je een degelijke opleiding, tal van doorgroeimogelijkheden
én een pak toffe collega's met allen hetzelfde doel: ELKAAR HELPEN IN NOOD!

 

 

Functieomschrijving

Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …).
Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden.
Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem.
Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.


Profiel

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland ;
 • ten minste 18 jaar oud zijn ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten ;
 • houder zijn van rijbewijs B ;
 • houder zijn van een federaal geschiktheidstattest.
 • Wonen binnen een straal van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden. 


Jobgerelateerde competenties

 • Interventies uitvoeren voor de bestrijding van rampen (brand, instortingen, overstromingen, ...) en gevaarlijke, bijtende en giftige producten
 • Een dier in nood redden
 • Wespen- of bijennesten onschadelijk maken
 • De gezagvoerder, ordemachten, artsen, ... informeren over de interventies, de risico's en de evolutie van de situatie
 • Personen en slachtoffers van ongevallen helpen en bijstaan (EHBO, evacuatie, ...)
 • Het ongeval- of rampgebied en de nodige interventies vaststellenDe veiligheids-, beschermings- en risicopreventieregels toepassen
 • De situatie en risico’s evaluerenActies voor hulp en bijstand aan personen of voor de bestrijding van rampen uitvoeren
 • Materieel voor ongevalpreventie, beveiliging en bescherming van gebieden opstellen en controleren (afbakening, signalisatie, ...)
 • Interventies uitvoeren: Dringende medische hulpverlening
 • De staat van het materieel en de beschermingsmiddelen voorbereiden en controleren (lansen, detectoren, gereedschap, ...)Het basisonderhoud uitvoeren
 • Interventies uitvoeren: Waterbevoorrading
Persoonsgebonden competenties
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken in een team
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

 

Aanbod

Bruto geïndexeerd uurloon (aan huidige index): €12,61Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone. 

Plaats tewerkstelling

HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 OUDENAARDE

Nog vragen? Stuur een mailtje naar: jobs@bvlar.be of surf naar www.ikwordbrandweer.be

 

Quicklinks

Laatste interventie

Schouwbrand
16/02/2018 18:37
Velzeke-Ruddershove

Lees meer...

Facebook

 

 

Twitter

 

  Post Zottegem  Post St-Lievens-Houtem  Openingsuren:   Ma: 8:00-12:00 12:30-15:00 Email lokaal:   Info
  Meengracht 2 Keiberg 24a   Di: 8:00-12:00 12:30-15:30   Webmaster
  9620 Zottegem 9520 Sint-Lievens-Houtem   Wo: 8:00-12:00 12:30-16:30    
  Tel: 09/364.64.00     Do: 8:00-12:00 12:30-15:30  Email zonaal: Info 
  Fax: 09/364.64.09     Vr: 8:00-12:00 12:30-16:00   Communicatie 
              Zonecommandant